Poradnia rodzinna przy parafii na Strzemięcinie

Opublikowane przez szczesnyst@gmail.com w dniu

Zapraszamy do Poradni Rodzinnej

Od maja rozpocznie działać w parafii św. Maksymilian Kolbego w Grudziądzu na Strzemięcinie Poradnia Rodzinna. W ramach poradni przez 7 miesięcy realizowany będzie projekt „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” współfinansowany przez Lokalną Grupę Działania Grudziądzki Spichlerz. Po zakończeniu projektu poradnia będzie utrzymywana ze środków naszej parafii.

„Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – wsparcie dla rodzin przeżywających
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”

Zapraszamy do udziału w projekcie dzieci, młodzież, rodziców i osoby dorosłe zamieszkujące na terenie Grudziądza
Jeżeli czujesz że:

  • doświadczasz trudności w  radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i stresowymi.miewasz poczucie, że potrzebujesz porady specjalisty psychologa, terapeuty.
  • są sytuacje, gdy doświadczasz trudności w budowaniu relacji rodzic-dziecko.
  • sprawujesz opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością a jednocześnie co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów w związku z tym nie ma możliwości podjęcia pracy zawodowej.
  • sprawujesz opiekę nad dziećmi z rodzin zastępczych.
  • jesteś osobą przebywającą lub opuszczającą pieczę zastępczą potrzebujesz zrozumienia, troski i wsparcia w samodzielnym życiu.
  • korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach działań projektowych zaplanowano szerokie wsparcie w tym m.in.:

  • wyjścia do kina, na basen, spotkania kulturalne dla dzieci, młodzieży i rodziców (szczegółowe formy wydarzeń kulturalnych lub rekreacyjnych będą uzależnione od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemicznej i wymogów wynikających z przepisów prawa);
  • treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, dotyczące zagadnień m.in. takich jak nawiązywania kontaktu, przedstawiania się i opowiadania o sobie, umiejętności współdziałania w grupie, oraz mądrej rywalizacji, poznasz siebie i swoje zainteresowania;
  • aktywne spotkania dla rodziców, dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a w trakcie nich ciekawe zajęcia ze specjalistami, podczas których rozwiniesz swoje zainteresowania i otrzymasz wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb;
  • uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, w którym będziesz mógł skorzystać ze wsparcia ze strony specjalistów w trudnych sytuacjach życia codziennego,  wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb danego uczestnika.

Rekrutacja uczestników do projektów trwa, ilość miejsc ograniczona.

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.psg.edu.pl lub pod nr telefonu 601 832 653.

Wszystkie działania w ramach projektu będą dostosowane  do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w związku z  panującą sytuacją epidemiczną.
Okres realizacji projektu: 01.05.2021 do 30.11.2021


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *