Twoje dziecko jest uzależnione od smartfona?

Opublikowane przez szczesnyst@gmail.com w dniu

W najbliższy poniedziałek 27 maja odbędą się dwa dyżury specjalisty uzależnień:

  • DYŻUR SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ
    dzieci i młodzieży
    w godzinach 17.00-18.00
  • Uzależnienia od smartfona – jak je rozpoznać i jak przeciwdziałać?” w godzinach 18-19.

Serdecznie zapraszamy!

Notatka o wykładowcy:
Andrzej Burzyński – tel. 660 221 547 a.burzynski@poradnia-grudziadz.pl
Terapeuta rodzinny i małżeński, ukończył Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów Nad Rodziną i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, mediatorem pojednawczym rodzinnym. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, kompetencji społecznych, autoprezentacji, programy profilaktyczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną, rodzicami, małżeństwami będącymi w kryzysie, ofiarami i sprawcami przemocy, osobami osadzonymi, bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, osobami przeżywającym trudności życiowe, podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej, rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi.
Realizuje rekomendowane programy profilaktyki: Szkolna Interwencja Profilaktyczna, Fred Goes Net i Program Wzmacniania Rodziny. Jest realizatorem programu „Candis” – terapii osób uzależnionych i używających szkodliwie marihuany. Prowadzi terapie osób uzależnionych i nadużywających alkoholu w zakresie Programu Ograniczenia Picia. Jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego Gminy Chełmno, Miasto Chełmno oraz Gminy Liniano i Drzycim. Na zlecanie sądów i prokuratur ocenia sytuację osób przyłapanych na posiadaniu narkotyków lub kierowaniem pojazdami pod wpływem środków odurzających. Posiada uprawnienia PARPA do szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Masz wpływ”. Realizuje program korekcyjno – edukacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla sprawców przemocy domowej pn. „Bez przemocy”.
Doskonali się w pracy w zakresie Dialogu Motywującego. Pracował w Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *