Poradnia rodzinna przy parafii na Strzemięcinie

Zapraszamy do Poradni Rodzinnej Od maja rozpocznie działać w parafii św. Maksymilian Kolbego w Grudziądzu na Strzemięcinie Poradnia Rodzinna. W ramach poradni przez 7 miesięcy realizowany będzie projekt „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” współfinansowany przez Lokalną Grupę Działania Grudziądzki Spichlerz. Po zakończeniu projektu poradnia będzie utrzymywana ze środków naszej parafii. „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – wsparcie dla Więcej…

V Niedziela Wielkanocna (2.05.2021)

Przypominamy o obostrzeniach sanitarnych czyli: zachowaniu dystansu społecznego, zakładaniu w prawidłowy sposób maseczek zakrywających usta i nos, dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła oraz że w świątyni może być jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Zachęcamy i prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z miejsc przygotowanych przed kościołem;  W każdą niedziele i uroczystości zapraszamy na Godzinki po Mszy Św. o godz. 700 i na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 930, a od wczoraj przez cały maj, Więcej…

Intencje Mszalne (2-9.05.2021)

Sobota 1 V               1830    – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą Boże błogosł., opiekę Matki Bożej dla rodziny Winnik oraz rodziców z obojga stron; Niedziela 2 V            V NIEDZIELA WIELKANOCY                      700      – Za zmarłych Urszulę i Mieczysława  z ok. ur. Cyrklaw oraz zmarłych Cyrklaf, Szoła, Misztal i Jędras;                      700      – Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Moniki i Przemysława  w 4 rocz. ślubu;                      830      – Za Parafian Więcej…

IV Niedziela Wielkanocna

Przypominamy o obostrzeniach sanitarnych czyli: zachowaniu dystansu społecznego, zakładaniu w prawidłowy sposób maseczek zakrywających usta i nos, dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła oraz że w świątyni może być jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Zachęcamy i prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z miejsc przygotowanych przed kościołem;  W każdą niedziele i uroczystości zapraszamy na Godzinki po Mszy Św. o godz. 700 i na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 930; Zapraszamy dzieci chcące Więcej…

Intencje Mszalne (25.04-2.05.2021)

Sobota 24 IV           1830  – Za zmarłego ks. Henryka Mazurowskiego w 1 rocz. śm.; Niedziela 25 IV       IV NIEDZIELA WIELKANOCY                      700     – Za zmarłego Roberta Sobiech;                      830     – Za zmarłego Jerzego Klawczyńskiego  z ok. im. i rocz. ur. i Krystynę Wojtacką;                      830     – Za zmarłego Mirosława Dymerskiego  w 7 rocz. śm.;                      830     – O Boże błogosł., opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Rafała  z ok. rocz. ur.;                      1000   – Za zmarłych Romualda Jabłońskiego, Genowefę i Alojzego Lubieneickich, Więcej…

List zapowiadający peregrynację obrazu Świętej Rodziny

WIESŁAW ŚMIGIEL BISKUP TORUŃSKI Drodzy Diecezjanie! Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia! Przeżywamy dziś niedzielę Dobrego Pasterza. W przeczytanej przed chwilą perykopie ewangelicznej usłyszeliśmy, że Pan Jezus jest dobrym pasterzem, który zna swoje owce i życie oddaje za nie (por. J 10, 11-14). Modlimy się o dobrych pasterzy, czyli o świętych kapłanów oraz o szlachetne i szczere nowe powołania do kapłaństwa oraz życia konsekrowanego. W tym roku towarzyszy nam również w sposób szczególny modlitwa o dobrych Więcej…

III Niedziela Wielkanocna

Przypominamy o obostrzeniach sanitarnych czyli: zachowaniu dystansu społecznego, zakładaniu w prawidłowy sposób maseczek zakrywających usta i nos, dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła oraz że w świątyni może być jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Zachęcamy i prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z miejsc przygotowanych przed kościołem;  W każdą niedziele i uroczystości zapraszamy na Godzinki po Mszy Św. o godz. 700 i na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 930; Zapraszamy dzieci chcące Więcej…

Intencje Mszalne (18-25.04.2021)

Sobota 17 IV           1830  – Za zmarłych Gertrudę i Franciszka, brata Ryszarda oraz dziadków z obojga stron; Niedziela 18 IV       III NIEDZIELA WIELKANOCY                      700     – Za Parafian i Ofiarodawców;                      830     – Za zmarłego Andrzeja Górskiego – Msza gregoriańska;                      830     – Za zmarłych Tadeusza Podgórskiego  w 37 rocz. śm., syna Rafała, rodziców z obojga stron i siostrę Bożenę;                      830     – Za zmarłych Julię Nowakowską  w 1 rocz. śm. i Jana Nowakowskiego;                      1000   – Za zmarłego Zenona Rejmus  w 3 rocz. Więcej…

II Niedziela Wielkanocna

Przypominamy o obostrzeniach sanitarnych czyli: zachowaniu dystansu społecznego, zakładaniu w prawidłowy sposób maseczek zakrywających usta i nos, dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła oraz że w świątyni może być jedna osoba na 20 metrów kwadratowych;  W każdą niedziele i uroczystości zapraszamy na Godzinki po Mszy Św. o godz. 700 i na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 930; Zapraszamy dzieci chcące należeć do scholii parafialnej, aby kontaktowały się z panem Krzysztofem. Pan Więcej…