Odnowa w Duchu św.

Effatha
WSPÓLNOTA
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Effatha !
Daj się prowadzić Duchowi Świętemu. Słuchaj Jego natchnień i spełniaj je. To Jego epoka
w dziejach świata, czas Jego działania w naszym życiu. Effatha ! Zaufaj i idź za głosem
DŚ w Twoim sercu. To lepsze niż najdoskonalsza busola, niż najbardziej precyzyjny GPS.
One nie zaprowadzą Cię do zbawienia – głównego celu naszego życia tu na ziemi.

Jeśli chcesz czynnie uczestniczyć w życiu Kościoła i nie wystarcza Ci “chodzenie”
w święta na Mszę Św. – to Odnowa w Duchu Świętym jest wspólnotą, do której
powinieneś, dołączyć. Tu spotkasz ludzi żywej wiary, zaangażowanych nie tylko w
modlitwę, ale także w różnego rodzaju akcje.
Po Mszy wieczornej, wspólnota Effatha spotyka się w każdą środę na wspólnej
modlitwie i formacji duchowej. Celem naszych spotkań jest wspólna
modlitwa wielbiąca Pana Boga, rozważanie Pisma Świętego i dzielenie się
doświadczeniem wiary. Nieocenionym dobrem dla grupy jest posługa kapłana, który
koordynuje nasze działania i dba o nasz prawidłowy rozwój duchowy. W każdą
pierwszą środę miesiąca, spotkania mają nieco inny charakter. Rozpoczyna się
Mszą Świętą w intencjach, za które modli się Odnowa w Duchu Świętym, następnie
trwamy na adoracji przed Najświętrzym Sakramentem, wielbiąc i dziękując Panu
Bogu za otrzymane łaski.
Nasza wspólnota parafialna powstała w latach 90. W spotkaniach może
uczestniczyć każdy, nawet osoba przypadkowa. Nie ma listy członków, ani zapisów
czy też deklaracji. Wspólnotę tworzy kapłan i Rada z liderem świeckim
oraz grupa osób, które tworzą Odnowę w Duchu Świętym.
Zapraszamy wszystkich chętnych, tu spotkasz się z życzliwym przjęciem.

Wspólnota Odnowy w Duchu św. spotyka się we środy po Mszy świętej wieczornej na plebanii.

Przydatne linki:

http://odnowa.diecezja-torun.pl

https://odnowa.org