Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej to organizacja religijna założona przez św. Maksymiliana Marię Kolbego. Ma na celu szerzenie miłości, czci i kultu do Najświętszej Maryi Panny, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym oraz modlitwę i podejmowanie dzieł apostolskich w intencji nawrócenia grzeszników. 

W naszej parafii Rycerstwo Niepokalanej działa od 3 maja 1994 roku. Prezesem wspólnoty jest p. Urszula Badach. 

Spotykamy się w każdą sobotę, przed poranną Mszą Świętą o godz. 8.00 na śpiewaniu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz odmawiamy modlitwę brewiarzową „Jutrznię”. Następnie uczestniczymy we Mszy Świętej. 

Spotkania formacyjno-modlitewne odbywają się raz w miesiącu, w pierwszą środę miesiąca po Mszy Świętej. 

Każdego roku z okazji Dnia Cudownego Medalika (27 listopada) rozdajemy Cudowne Medaliki z wizerunkiem Niepokalanej w swojej parafii, w szpitalu, w parafiach na terenie naszego miasta oraz okolicznych parafiach wiejskich. 

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia w naszym kościele corocznie prowadzimy „Godzinę Łaski” (od 12.00 do13.00). Modlimy się za kapłanów, za przyjaciół i nieprzyjaciół, za grzeszników i nas samych. Od chwili założenia stowarzyszenia prenumerujemy czasopismo „Rycerz Niepokalanej”.

Opiekunem duchowym Rycerstwa Niepokalanej jest ks. Dawid Gogolewski. 

Zdobyć świat dla Chrystusa przez Niepokalaną.