Wspólnota św. Moniki

W naszej parafii powstała wspólnota św. Moniki. Wspólnotę tę tworzą osoby, które chcą się szczególnie poświęcić modlitwie o nawrócenie osób, które odeszły od Kościoła. W sposób szczególny do wspólnoty zapraszamy rodziców, którzy chcieliby modlić się o nawrócenie swoich dzieci, albo dziadków modlących się o nawrócenie swoich wnuków.

Spotkania wspólnoty św. Moniki odbywają się w drugą i czwartą środę miesiąca po wieczornej Mszy św.

Odpwiedzialny: ks. Andrzej Bartman