Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. kan. Krzysztof Dębiec

Wikariusze:

Ks. Marek Stacherski

Ks. Dawid Gogolewski

Rezydenci:

Ks. kan. Andrzej Bartman

Ks. Stanisław Szczęsny