Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. kan. Krzysztof Dębiec

Wikariusze:

Ks. Przemysław Wolny
(www: https://pwolny.pl)

Ks. Marek Stacherski

Rezydenci:

Ks. kan. Andrzej Bartman

Ks. Stanisław Szczęsny