Relikwie Rodziny Ulmów

Opublikowane przez szczesnyst@gmail.com w dniu

W naszej parafii we wtorek 20 lutego będą przebywały relikwie niedawno beatyfikowanej Rodziny Ulmów.

Plan tego wydarzenia jest następujący:

15.00 msza święta,

16.00 akt oddania rodzin Matce Bożej,

16.00 -16.30 indywidualne czuwanie przy relikwiach,

16.30 – 17.00 różaniec prowadzony przez dzieci,

17.00 – 17.30 młodzież prowadzi koronkę do Miłosierdzia Bożego,

17.30 przewiezienie relikwi do Karmelu w Łasinie

Słowo Biskupa Wiesława dotyczące peregrynacji relikwii Rodziny Ulmów:

Drodzy kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy. Kochani Diecezjanie!

Beatyfikacja rodziny Ulmów była ważnym i poruszającym wydarzeniem nie tylko dla wierzących, ale również dla wielu ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Od tamtego czasu rodzina Ulmów odwiedza nasze diecezje w znaku swoich relikwii. Jest to okazja do modlitwy z rodzinami, za rodziny i w rodzinach. Będziemy prosili o to, by rodzina była Bogiem silna – o umocnienie małżonków i wsparcie związków niesakramentalnych; pomoc dla młodych, aby Kościół był ich domem i szkołą komunii oraz aby rozpoznali swoje powołanie życiowe.  

W naszej diecezji peregrynacja wpisuje się w rozpoczęcie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia. Przede wszystkim chcemy, na wzór bł. Rodziny Ulmów, żyć na co dzień słowem Bożym, czerpać siły z liturgii, a przede wszystkim z Eucharystii oraz pragniemy odważnie i wytrwale realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Przypomnijmy sobie słowa św. Jana Pawła II skierowane do rodziców, pierwszych wychowawców swoich dzieci, które wypowiedział 25 lat temu w Toruniu: Bądźcie dla waszych dzieci obrazem Bożej miłości i przebaczenia, starając się ze wszystkich sił budować rodzinę zjednoczoną i solidarną. Rodzino, to właśnie tobie powierzono misję
o pierwszorzędnym znaczeniu: masz uczestniczyć w budowaniu pokoju, dobra, które jest niezbędne dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego
.

Pragniemy również, aby peregrynacja, zgodnie z prośbą papieża Franciszka, stała się modlitewnym przygotowaniem do Roku Świętego 2025. Chcemy, wpatrując się w przykład Dobrych Samarytan z Markowej, stać się pielgrzymami nadziei, ponieważ takie hasło Jubileuszu wybrał Ojciec Święty. Nadziei potrzeba każdemu z nas i całemu światu. Autor Listu do Hebrajczyków zachęca, abyśmy uchwycili się nadziei jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy (por. Hbr 6, 19).  

W Diecezji Toruńskiej peregrynacja rozpocznie się w sobotę 17 lutego br. Mszą św.
w Bazylice Katedralnej w Toruniu, w czasie której Dobremu Bogu powierzymy małżeństwa
i rodziny z naszej diecezji. Na tę Mszę św. zapraszam kapłanów, osoby konsekrowane
i wiernych świeckich z terenu diecezji, a szczególnie małżeństwa związanych ze wspólnotami odnowy życia rodzinnego. 

Bardzo proszę o włączenie się w peregrynację w poszczególnych kościołach stacyjnych. Potraktujmy ten czas jako okazję do osobistego spotkania z Rodziną Ulmów
i powierzenia Jej wstawiennictwu wszystkiego, co leży nam na sercu. Niech to będzie czas zawierzenia, modlitwy, nawrócenia i przygotowania do Roku Jubileuszowego. 

                                                       Z modlitwą i błogosławieństwem

                                                                                 Wasz biskup Wiesław


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *